ივლისი 14, 2015 ვრცლად

დაინერგა გამოცდების ახალი სისტემა

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში დაინერგა გამოცდების ახალი სისტემა. 

 

ივლისი 9, 2015 ვრცლად

რუსთავი საქართველოსთვის

 28 ივნისს, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ორგანიზებით...

 

ივნისი 30, 2015 ვრცლად

ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

2015 წლის 27 ივნისს ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა 

 

ივნისი 27, 2015 ვრცლად