ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად!

პირველ კურსელთა ჩარიცხვა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 30 აგვისტოს ბრძანება N180/16 საფუძველზე 

სექტემბერი 6, 2016 ვრცლად

საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიურ პერსონალსა და მოწვეულ სპეციალისტებთან

2016 წლის 17  სექტემბერს  13:00 საათზე ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიური პერსონალისა 

სექტემბერი 3, 2016 ვრცლად

2016-2017 სასწავლო წლის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2016-2017 სასწავლო წლის დაწყებისა და სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ

სექტემბერი 3, 2016 ვრცლად

მიღება საბაკალავრო პროგრამებზე

შპს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში იმ აბიტურიენტთა რეგისტრაციის წესისა და ვადების 

სექტემბერი 3, 2016 ვრცლად