აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია

2016 წლის 10 დეკემბერს  13:00 სთ ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტი ატარებს

ოქტომბერი 17, 2016 ვრცლად

ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?

ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?"

ოქტომბერი 17, 2016 ვრცლად

ტურნირი ფეხბურთში

2016 წლის 12 ოქტომბერს ჩატარდა შიდასაუნივერსიტეტო ტურნირი ფეხბურთში

ოქტომბერი 15, 2016 ვრცლად

სწავლების აქტიური მეთოდების გაცნობა

1 ოქტომბერს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ხარისხის სამსახურის 

ოქტომბერი 11, 2016 ვრცლად