სტუდენტთა საყურადღებოდ! 2015-2016 სასწავლო წელი დაიწყება 14 სექტემბერს.

 

სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2015-2016 სასწავლო წლის დაწყებისა და სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ

აგვისტო 19, 2015 ვრცლად

მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის წესით გადმომსვლელ...

აგვისტო 19, 2015 ვრცლად

მიღება საბაკალავრო პროგრამებზე

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულ აბიტურიენტთა რეგისტაციის ვადების განსაზღვრა

აგვისტო 19, 2015 ვრცლად

მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე

მაგისტრატურაში მიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ

აგვისტო 19, 2015 ვრცლად